นิทรรศการ

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ

Free

ชั้น 1/เธียเตอร์

  • Required Time Approx. 20 minutes
  • Capacity 96 people

สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่

Required Time Approx. 20 minutes
Capacity 96 people
Time
Nov.1ーMar.31
Every Day
  1. 9:15am
  2. 11:15am
  3. 1:15pm
  4. 3:15pm
Fee FreeFree (included in admission)
Age Limit None
Reservation No reservation requiredReception:At the venue 15 minutes before each screening
Informative Matter, Things to Bring, etc. Eating and drinking are prohibited in the theater. Photography and video recording are prohibited during performances.
PAGE TOP