นิทรรศการ

สถานที่ภายในอาคารชั้น 1

อิโนค นุคาร โทงปุ
เธียเตอร์/ชั้น 1

Short films introducing Ainu culture

Entry to the 96-seat theater is included with admission to Upopoy. Short films introducing various aspects of Ainu culture are shown on the large screen, with two 20-minute programs currently being shown. Ainu History and Culture gives an overview spanning from when humankind first arrived in the Japanese archipelago to the present day. World-renowned Ainu Techniques introduces some of the 10,000 items relating to the Ainu that have been collected by museums in Europe and the USA since the 18th century.

* The theater is currently operating at limited capacity as part of measures to prevent the spread of COVID-19.

โปรแกรมและตารางเวลาของเธียเตอร์ในพิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

  • ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ

    • ชั้น 1/เธียเตอร์

    บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน, อธิบายอย่างเข้าใจได้โดยง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยมีรูปแบบการอธิบายโดยสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมไอนุคือนกฮูกชิมะฟุคุโร, เหยี่ยวโอวาชิ, นกเอโตะพิริคะ

  • งานฝีมือของไอนุได้รับความสนใจทั่วโลก

    • ชั้น 1/เธียเตอร์

    ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชนเผ่าไอนุได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง วัสดุข้อมูลของชนเผ่าไอนุกว่า 1 หมื่นชิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของยุโรปและอเมริกา ขอแนะนำบรรยากาศของการจัดนิทรรศการวัสดุข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ของรัสเซีย, เยอรมันตะวันตก, อเมริกาและอังกฤษและแนะนำถึงความเกี่ยวข้องของชนเผ่าไอนุกับนักวิจัยของแต่ละประเทศในปัจจุบัน

อาปาซัม
ล็อบบี้ทางเข้า/ชั้น 1

Exploring Ainu tradition through technology

General information about the museum is available at the main entrance and digital displays give an overview of the museum in Ainu and other languages. Facilities such as coin lockers and digital signage can also be found in this area. On the way to the exhibition room on the second floor, the six-screen Guide to the Land of Ainu Culture tells the story of Ainu culture through history and provides information on places to experience it today. After visiting the exhibition, visitors can learn more about Ainu culture and sightseeing in different areas of Hokkaido using the 80-inch touchscreen panel.

* Use of coin lockers is currently suspended as part of measures to prevent the spread of COVID-19.

คัมปิโซช นุคาร โทงปุ
ห้องสมุด/ชั้น 1

Texts that tell the story of Ainu history and culture

The library is a special library focusing on books about Ainu culture and history. It is open to the public. The collection of books is the perfect way for visitors to learn more about exhibits and activities that captured their interest. A range of resources are provided for people of all ages interested in expanding their knowledge about the Ainu and other indigenous peoples around the world, from books to academic papers, picture books, and collections of photographs. (Library Books can only be read in the reading space There is no loan service.)

* The library is currently closed as part of measures to prevent the spread of COVID-19.

PAGE TOP