ข้อมูลการใช้บริการ

 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ เช่น สถานที่บางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โปรดดูรายละเอียดได้ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์

สถานที่ภายในอาคารชั้น 1

อาปาซัม
ล็อบบี้ทางเข้า

พอเข้ามาแล้วก็จะมีการแนะนำโดยรวมเพื่อต้อนรับลูกค้า และบนผนังยังแสดงข้อมูลภายในอาคารด้วยภาพในหลากหลายภาษา เช่น ภาษาไอนุ ฯลฯ ทั้งยังสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้ เช่น ตู้ล็อกเกอร์หรือป้ายดิจิทัล

อิโนค นุคาร โทงปุ
เธียเตอร์

มี 96 ที่นั่ง โดยนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมไอนุให้เข้าใจได้ง่ายด้วยภาพบนจอขนาดใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

 

คัมปิโซช นุคาร โทงปุ
ห้องสมุด

เป็น “ห้องสมุดแบบเปิด” ที่เน้นหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไอนุ ทั้งยังสามารถมาใช้บริการได้ทุกคน (สามารถอ่านได้เฉพาะในห้องสมุด ไม่มีบริการให้เช่า)

อุเวเนอุซาร โทงปุ
ห้องแลกเปลี่ยน

ห้องแลกเปลี่ยนนี้มีที่นั่งรองรับได้สูงสุด 150 คน และเปิดให้เป็นที่ประชุมสัมมนาหรือเวิร์คช็อปเพื่อเป็นอีเวนต์สำหรับบุคคลทั่วไปที่มาเยือน

 

อิโคโระมาเค็งรุ อิโฮก อุชิ
มิวเซียมช็อป

วางจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมไอนุ สินค้าออริจินัลของพิพิธภัณฑ์ หนังสือ และอื่นๆ ทั้งยังมีกาแฟเตรียมไว้ให้เพลิดเพลินกันระหว่างชมวิวทะเลสาบโปโรโต

สถานที่ภายในอาคารชั้น 2

อินคาร อุชิ
ล็อบบี้ชมวิวพาโนรามา

มีล็อบบี้โอ่โถงที่มองเห็นได้ทั่วทั้งอุโปะโปยซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นชั้น 2 เพื่อมุ่งหน้าไปห้องนิทรรศการพื้นฐาน และเป็นพื้นที่ให้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันสวยงามตระการตา เช่น ภูเขาน้อยใหญ่ที่โอบล้อมทะเลสาบโปโรโตและบริเวณรอบๆ ทะเลสาบเอาไว้

อิโคร โทงปุ
ห้องนิทรรศการพื้นฐาน

ห้องนิทรรศการพื้นฐานที่จัดไว้เป็นประจำนั้นจะนำเสนอข้อมูลภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในมุมมองของชนเผ่าไอนุ โดยมีหัวข้อว่า “พวกเรา” ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเวลายาวนานมากตั้งแต่เมื่อประมาณ 3 หมื่นปีก่อนที่เริ่มมีมนุษย์มาอาศัยอยู่ในฮอกไกโด เกาะซาฮาลิน หมู่เกาะคูริล และภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าไอนุจนถึงปัจจุบัน

ชิซัก อิโคร โทงปุ
ห้องนิทรรศการพิเศษ

นำเสนอผลการสำรวจวิจัยใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นที่เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับชนพื้นเมืองของโลกรวมไปถึงชนเผ่าไอนุ นอกจากนี้ยังจัดหัวข้ออื่นนอกเหนือจากวัฒนธรรมไอนุและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอีกมากมายด้วย มีการจัดนิทรรศการหลากหลายโดยการกั้นแบ่งพื้นที่กว้างประมาณ 900 ตร.ม. ด้วยกำแพงเลื่อนได้

PAGE TOP